Grondwerken

Overal waar men iets wil bouwen, bestraten of beplanten dient in de eerste plaats de ondergrond hiervoor geschikt gemaakt worden. Dit noemen wij het grondwerk. Voor het aanleggen van een bestrating hebben we een stabiele vaste ondergrond nodig.

Hiervoor is het vaak noodzakelijk om  de reeds aanwezige aarde te vervangen door meer stabiele bouwstoffen zoals zand of gebroken puin. Voor aanleg van beplantingen is het juist zaak om een luchtige waterdoorlatende grond te verkrijgen. Dit kunnen we bereiken  door de grond te spitten en eventueel te mengen met bodemverbeteraars.

Tijdens het grondwerk worden door ons ook alle ondergrondse leidingen gelegd die noodzakelijk zijn voor het afvoeren van regenwater of stroomkabels voor verlichting.

Aangezien grondwerk vaak zwaar werk is word hierbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van graafmachines en shovels. Bij voorkeur kiezen we er vaak voor om materieel in te huren bij gespecialiseerde Loon en grondverzetbedrijven. Dit  gezien de grote verscheidenheid aan grondverzetmachines en werktuigen die er in omloop zijn en de kennis die men nodig heeft om deze machines verantwoord te bedienen. De inzet van materieel kan daardoor efficient afgestemd worden op een specifiek project.

Onze eigen grondwerkers zien er op toe dat er volgens tekening gewerkt word.  Met behulp van bouw lasers worden de hoogtes en dieptes nauwkeurig  uitgezet en gecontroleerd.

Uiteraard verzorgen wij ook de levering  van alle grondstoffen die voor de uitvoering nodig zijn.

Onze grondwerkers pakken onderstaande zaken grondig aan:

  • Aanleg Hemelwaterafvoer d.m.v. putten kolken goten
  • Aanleg Drainage
  • Grondverbetering t.b.v. aanplant bomen en beplanting
  • Funderingen voor bestrating
Scholtens Straat & Groen - de totaalinrichter voor uw tuin & terrein
Eppenhuizerweg 17 | Eppenhuizen| 06 502 675 52
Algemene voorwaarden