Bestratingen

Binnen ons bedrijf is veel kennis aanwezig op het gebied van aanleg en onderhoud van bestratingen en verhardingen. Veelal vormt de bestrating de basis voor uw terreininrichting. Looppaden en parkeerplaatsen dienen zowel functioneel te zijn als esthetisch verantwoord ingepast te worden in de omgeving.

Op basis van uw programma van eisen kunnen we het gehele traject verzorgen. Vanaf het grondwerk tot het leveren van de materialen. Indien gewenst maken we vooraf een tekening op schaal en een dwarsdoorsnede om zo een duidelijke impressie te geven van het eindbeeld.

Aan de hand van deze tekening kunnen we de benodigde gegevens tonen omtrent hoeveelheden, afwatering en type fundering. Al deze informatie word verwerkt in een gespecificeerde offerte. Wanneer deze voor akkoord bevonden is kunnen we het werk inplannen.

Onze stratenmakers dragen graag hun steentje bij als het gaat om:

 

 

 

Scholtens Straat & Groen - de totaalinrichter voor uw tuin & terrein
Eppenhuizerweg 17 | Eppenhuizen| 06 502 675 52
Algemene voorwaarden